Gin no Guardian (The Silver Guardian) ผู้พิทักษ์สีเงิน (ภาค1-2) (จบ)

การ์ตูนออนไลน์ Gin no Guardian (The Silver Guardian) ผู้พิทักษ์สีเงิน

The Silver Guardian


การ์ตูนที่ดัดแปลงจากการ์ตูนจีนเรื่อง Yin Zhi Shou Mu Ren เป็นเรื่องราวของ ริคุ ซุยกิน ชายที่ฐานะค่อนข้างจน แต่ถนัดเกมออนไลน์อย่างมาก จนวันหนึ่งเขาได้อุปกรณ์ปริศนาจากเพื่อนร่วมชั้นที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ที่เนื้อหาเกี่ยวกับการบุกสุสานโบราณ ระหว่างนั้นเธอได้ถูกลักพาตัวไป อุปกรณ์ปริศนาทำให้เขาเข้าไปในโลกเสมือนจริงของเกมที่ซึ่งเขาได้พบกลุ่มคนสองกลุ่ม ผู้บุกรุกสุสาน และ ผู้พิทักษ์สุสาน ที่ใช้พลังพิเศษของพระเจ้าต่อสู้กัน เขาต้องเข้าร่วมในศึกครั้งนี้ในฐานะผู้พิทักษ์สุสานเพื่อหาวิธีช่วยเธอ


การ์ตูนออนไลน์ Gin no Guardian (The Silver Guardian) ผู้พิทักษ์สีเงิน

 

คลิบหลัก

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 01

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 02

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 03

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 04

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 05

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 06

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 07

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 08

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 09

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 10

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 11

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค1 Ep. 12

 

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค2 Ep. 01

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค2 Ep. 02

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค2 Ep. 03

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค2 Ep. 04

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค2 Ep. 05

Gin no Guardian ผู้พิทักษ์สีเงิน ภาค2 Ep. 06