Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด (พากย์ไทย) (จบ)

ดูการ์ตูนออนไลน์  Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด


ในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอมตะที่เรียกว่า อันเดด อยู่ 53 ตน เมื่อ 10,000 ปีก่อน อันเดดทั้ง 53 ตนได้ต่อสู้กันเพื่อหาสิทธิ์การเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปกครองโลกนี้ โดยผู้แพ้จะถูกผนึกศิลาผนึกไว้เป็นการ์ด ในท้ายที่สุดฮิวแมนอันเดดหรือมนุษย์ ก็เป็นผู้ชนะในศึกครั้งนั้นและทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นผู้ถือสิทธิ์ครองโลกนี้

10,000 ปีต่อมาจนถึงปัจจุบันองค์กรB.O.A.R.D.ซึ่งได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอันเดด วันหนึ่งฮิโรเสะ โยชิโตะ ผู้ได้สูญเสียภรรยาไปได้ทำการปลดผนึกอันเดดเกือบทั้งหมด เพิ่อศึกษาหาความลับของชีวิตอมตะ ทางB.O.A.R.D.จึงได้ทำการสร้างระบบไรเดอร์ซิสเต็มขึ้น เพื่อใช้พลังของอันเดดในการผนึกเหล่าอันเดดลงในการ์ดอีกครั้ง


ดูการ์ตูนออนไลน์  Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด

 

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 01

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 02

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 03

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 04

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 05

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 06

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 07

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 08

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 09

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 10

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 11

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 12

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 13

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 14

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 15

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 16

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 17

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 18

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 19

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 20

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 21

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 22

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 23

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 24

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 25

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 26

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 27

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 28

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 29

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 30

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 31

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 32

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 33

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 34

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 35

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 36

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 37

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 38

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 39

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 40

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 41

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 42

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 43

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 44

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 45

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 46

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 47

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 48

Kamen Rider Blade – มาสค์ไรเดอร์เบลด Ep. 49


ดู Kamen Rider ภาคอื่นๆ