JoJo’s Bizarre Adventure โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค2 (ซับไทย) (จบ)

ดูการ์ตูนออนไลน์:  โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค2

<h2>ดูการ์ตูนออนไลน์:  โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค1</h2> <img class="aligncenter size-full wp-image-16488" src="http://yes-anime.com/wp-content/uploads/2019/05/JoJos-Bizarre-Adventure1.jpg" alt="โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ" width="600" height="337" />  <hr />  JoJo no Kimyou na Bouken เรื่องราวเกิดขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19?”โจนาธาน โจสตาร์” เด็กหนุ่มผู้ถือกำเนิดในสกุลขุนนางอังกฤษที่มั่งคั่ง มีชีวิตที่หลายๆคนอิจฉา แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อ”จอร์จ โจสตาร์”ผู้เป็นพ่อของ “โจนาธาน” ได้พา”ดิโอ บรันโด้” เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะบุตรบุญธรรมของตระกูลโจสตาร์ ซึ่ง”ดิโอ บรันโด้”ผู้นี้แหละ คือผู้ที่จะมาทำให้ชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล…!!??และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ และการผจญภัยของสุภาพบุรุษตระกูลโจสตาร์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อพวกเขาไว้  <hr />  <h4>ดูการ์ตูนออนไลน์: โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค1</h4>  


JoJo no Kimyou na Bouken โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ เรื่องราวเกิดขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19?”โจนาธาน โจสตาร์” เด็กหนุ่มผู้ถือกำเนิดในสกุลขุนนางอังกฤษที่มั่งคั่ง มีชีวิตที่หลายๆคนอิจฉา แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อ”จอร์จ โจสตาร์”ผู้เป็นพ่อของ “โจนาธาน” ได้พา”ดิโอ บรันโด้” เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านในฐานะบุตรบุญธรรมของตระกูลโจสตาร์ ซึ่ง”ดิโอ บรันโด้”ผู้นี้แหละ คือผู้ที่จะมาทำให้ชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาก็มีอันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล…!!??และนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ และการผจญภัยของสุภาพบุรุษตระกูลโจสตาร์ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกชื่อพวกเขาไว้


ดูการ์ตูนออนไลน์: โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ภาค2

 

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 01

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 02

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 03

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 04

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 05

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 06

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 07

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 08

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 09

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 10

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 11

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 12

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 13

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 14

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 15

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 16

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 17

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 18

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 19

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 20

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 21

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 22

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 23

JoJo’s Bizarre Adventure – Stardust Crusaders (ภาค2) Ep. 24


รวม โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ทุกภาค