Heavy Object ยุทธการ อาวุธมหาประลัย (ซับไทย) (จบ)

การ์ตูนออนไลน์: Heavy Object ยุทธการ อาวุธมหาประลัย

Heavy Object


Kwenser เดินทางมายังฐานในอลาสก้าเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ Object จักรกลขนาดยักษ์ที่ทำให้สงครามเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และทำให้เขาได้รู้จักกับนักบินสาว Milinda

ซับไทยโดย [Season-Subs]


การ์ตูนออนไลน์: Heavy Object ยุทธการ อาวุธมหาประลัย

 

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 01

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 02

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 03

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 04

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 05

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 06

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 07

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 08

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 09

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 10

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 11

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 12

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 13

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 14

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 15

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 16

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 17

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 18

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 19

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 20

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 21

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 22

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 23

Heavy Object – ยุทธการ อาวุธมหาประลัย Ep. 24