Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ (พากย์ไทย) (จบ)

การ์ตูนออนไลน์  Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์

การ์ตูนออนไลน์  Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์


เนื้อเรื่องของดราก้อนบอลเกี่ยวกับการผจญภัยของ ซุน โกคู ในการรวบรวมดราก้อนบอลให้ครบ 7 ลูก เพื่อขอพรหนึ่งข้อจากเทพเจ้ามังกร โดยระหว่างการเดินทางโกคูต้องพบกับเพื่อนฝูงและอุปสรรคต่างๆ ลักษณะการดำเนินเรื่องช่วงแรก น่าจะเอามาจากเรื่องไซอิ๋ว ซึ่งกำหนดให้ซุนโกคู มีชื่อเดียวกับซุนหงอคง ให้มีปิศาจหมู อูลอน ลักษณะคล้าย ตือโป้ยก่ายและในปี พ.ศ. 2552 ดราก้อนบอล ได้ถูกนำมาสร้างใหม่ขึ้นอีกครั้งในชื่อว่า ดราก้อนบอล ไค โดยจะนำเนื้อหาของภาค ดราก้อนบอล Z มาสร้างใหม่ในระบบ High Definition Television (โทรทัศน์ความละเอียดสูง) เนื้อหาจะถูกตัดต่อใหม่ ให้กระชับฉับไวขึ้น เสียงประกอบ และ ดนตรี จะแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดให้เหมาะกับยุคนี้ แต่ยังคงใช้นักพากย์เดิม


<< ** Dragon Ball ดราก้อนบอล รวมครบทุกภาค **  >>


การ์ตูนออนไลน์  Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์

 

คลิบหลัก

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 37

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 38

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 39

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 40

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 41

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 42

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 43

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 44

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 45

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 46

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 47

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 48

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 49

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 50

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 51

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 52

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 53

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 54

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 55

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 56

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 57

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 58

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 59

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 60

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 61

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 62

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 63

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 64

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 65

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 66

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 67

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 68

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 69

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 70

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 71

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 72

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 73

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 74

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 75

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 76

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 77

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 78

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 79

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 80

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 81

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 82

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 83

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 84

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 85

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 86

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 87

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 88

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 89

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 90

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 91

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 92

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 93

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 94

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 85

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 96

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 97

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 98

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 99

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 100

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 101

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 102

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 103

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 104

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 105

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 106

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 107

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 108

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 109

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 110

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 111

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 112

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 113

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 114

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 115

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 116

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 117

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 118

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 119

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 120

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 121

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 122

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 123

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 124

Dragon Ball Z ภาคฟรีสเซอร์ Ep. 125