Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก (ซับไทย) END

การ์ตูนออนไลน์: Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก

การ์ตูนออนไลน์: Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก


Black Lagoon บริษัทรับจ้างขนของสารพัด ไม่ว่าจะของหนีภาษี อาวุธเถื่อน หรือแม้กระทั่งคน และบางครั้งก็เป็นโจรสลัดไปปล้นเรือชาวบ้านเขา โดยมีถิ่นฐานตั้งอยู่ในเมืองเถื่อนที่ชื่อว่า “Roanapur” (รอนาปลา) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย(!?) [เป็นเมืองที่คนเขียนเขาสมมุติขึ้นมานะครับ]


การ์ตูนออนไลน์: Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก

 

คลิบหลัก

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 01

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 02

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 03

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 04

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 05

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 06

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 07

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 08

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 09

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 10

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 11

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 12

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 13

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 14

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 15

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 16

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 17

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 18

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 19

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 20

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 21

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 22

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 23

Black Lagoon จารชนพันธุ์นรก Ep. 24 End